ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
   
 

Проект MILD HOME

Моята модулна, интелигентна, на ниска цена, „направи си сам”, почти нулево-енергийна къща за нашето Зелено еко селище (ЗЕС) е проект съфинансиран от Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”

Стартира конкурсът по проект MILD HOME за разработване на модел за еко селище

Столична община обявява началото на конкурс за най-добър модел за „зелено“ еко селище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия, с възможност за изграждане от типа „Направи си сам“, използване на екологични строителни материали и възобновяеми източници на енергия. За разработването на модела е избран терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница“. Конкурсът е част от двугодишния Проект MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village), който Столична община изпълнява с финансиране по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013” и в сътрудничество с още двама български партньори - Българска търговско-промишлена палата и Европейски институт по труда. Водещ партньор по проекта е Съюзът на търговските камари на регион Венето, Италия, а освен България и Италия, в него участват още партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия.

Предложения ще се приемат до 21 февруари и ще бъдат разгледани от техническа комисия и жури от доказани специалисти в областта на архитектурата, градоустройството, екологичното строителство и възобновяемите енергийни източници. Победителят в конкурса ще получи възможността да доразработи идеята си в сътрудничество с екип от експерти на българските партньори. Финалният вариант на модела за еко селище ще бъде представен пред останалите страни партньори по проект MILD HOME през месец март.

<<<>>>

Съобщение: Във връзка с точка 7 от конкурсната програма – поименен състав на техническата комисия и журито ще бъдат обявени до края на следващата седмица, тъй като все още не са получени потвърждения от всички поканени.
17.01.2014 г.

<<<>>>

Съобщение: Поради големия интерес и в ролята си на партньор в проект MILD HOME Европейски институт по труда реши да предложи участие в Проекта и да осигури допълнителни награди за класираните на второ и трето място участници. Авторите/колективите, класирали се на второ и трето място в конкурса ще бъдат наети като външни експерти - към проект MILD HOME. Те ще вземат участие в следващите етапи на Проекта, които се координират от Европейския институт по труда, а именно: обучение и разработване на Ръководство за изграждане на Зелено еко селище с жилища тип MILD HOME.
27.01.2014 г.

<<<>>>

Съобщение: Покана за обсъждане на резултатите от конкурса за разработване на градоустройствени и архитектурни концептуални предложения за модел на Зелено еко селище с MILD HOME сгради на територията на Столична община.
20.03.2014 г.

<<<>>>


Програма

Приложения към програмата

Изходни материали

Въпроси и отговори - архитектурен конкурс по проект MILD HOME

Жури и комисия за конкурс по проект MILD HOME

Kрайно класиране на участници в конкурс по проект MILD HOME
3 януари 2014
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община