ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Общинска администрация
 
 

Обща администрация

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                 Отдел ''МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ''

Функции на отдела:

 • Осъществява планиране, координиране и провеждане на информационната политика на Столична община, като осигурява публичност и прозрачност на дейността на Общината и информира обществеността за политиката й като организира достъпа до информация за медии и граждани.

 • Организира, осъществява и провежда официални и работни срещи, свързани с дейността на Столична община.

 • Проучва и анализира общественото мнение преди провеждането на определена политика на Столична община, като възлага социологически проучвания и анализи във връзка с дейността на общината, разработва, организира и възлага информационни кампании за представяне и популяризиране на политиките на общината.

 • Отговаря за изготвянето на печатни и аудиовизуални материали относно дейността на СО.

 • Подготвя, координира и осъществява организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи на Столична община и урежда протоколни и делови срещи на кмета и на ръководството на Столична община.

 • Участва в организирането на официални посещенията на кмета на Столична община, заместник-кметовете, гл. архитект и секретаря на СО в страната и в чужбина и отразяването им в публичното пространство.

 • Изготвя и оформя презентации при участия на кмета на Столична община, заместник-кметовете, гл. архитект и секретаря на СО на семинари, пресконференции, дискусии и т.н.

 • Подготвя и съгласува програмата за посещение на чуждестранни делегации и на официални гости в Столична община, осъществява цялостната организация на посещението, включително и осигуряване на превод, съвместно с всички институции и служби, свързани с организирането на конкретната проява.

 • Координира и изготвя програмата на кмета на Столична община, заместник-кметовете, гл. архитект и секретаря на Столична община при пътувания извън страната и подготвя необходимите документи за задгранични командировки на служителите на общината.

 • Осигурява връзките на Столична община с Министерство на външните работи и с чуждестранните дипломатически и търговски представителства в Република България.

 • Проучва дейността и поддържа връзки с международни организации и инициативи в областта на развитието на регионите и столиците.

 


Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община