ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> СОФИЯ - 127 години столица
  СОФИЯ - 127 години столица
 

РАЖДАНЕТО НА ГЕРБА

„Повод да се снабди и София с герб бе Всемирното изложение в Париж през лятото на 1900 г., в което взе участие и България. Екзекутивният комитет при това изложение поиска и от нашата столица да представи един екземпляр от герба си, който да постави в тамошната тържествена зала. Тогава кмет на града бе г. Хр. Попов. Набързо той повика г. Мърквичка, директор на Рисувалното училище, г.Добруски, директор на Народния музей, и мен. Събрахме материал в свързка с историята на града и са възложи на мен да изработя герба.

Установих формата на щита, разделих го на четири полета ('есаrtel'e - geviert), като запазих горните две (шефското място) за тези сюжети, които биха изказали името на града, а долните две - за другите сюжети, характерни за града. В горното дясно поле (в гербовете страните са лява и дясна като у човека) поставих образа ULPIA SERDICA - зает от една антична монета, за да подскаже старото име на София - Сердика; в горното ляво поле поставих църквата „ Св. София" от която столицата е добила сегашното си име; в долното дясно поле - Витоша, вековният свидетел на исторически събития; в долното ляво - златен балдахин, под който е изобразена статуята на Apollo Medicus - като персонификация на минералните извори в и около София. И този сюжет е от една антична монета. По това време, когато работех герба, г. Добруски ми показа едно медальонче, намерено при разкопките на Трапезица - В. Търново. На него бе изобразен един лъв в скачащо положение и едно малко лъвче под него - върху червен емайл. Взех големия лъв и го поставих върху отделно щитче, което сложих в средата на общия щит - в сърцевината (dans l'abime), както се изразяват хералдиците. Този мотив служи и да подчертае, че София е приемница на старата столица В. Търново. Над щита поставих зидова корона - couronne murale - Wandkrone, каквато имат право да носят само градските гербове. Княз Фердинанд - голям познавач на хералдическото изкуство, го много хареса и утвърди. От него се направи копие и се изпрати в Париж..."

Х. Тачев, За герба на София. - „Развигор", бр. 8/21.03.1937.

1911 г. - Хараламби Тачев прибавя девиза „Расте, но не старее"

1928 г. - Хараламби Тачев дооформя герба с лента с девиза и лаврови клонки

40-те години - Борис Ангелушев предлага по-опростен вариант

1974 г. - Иван Радев добавя петолъчка и още по-силно стилизира герба

-----
<< Съдържание ... Продължение >>

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община