Албена Христова Атанасова

Заместник-кмет
“Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”

Дата и място на раждане: 21.03.1970 г. в гр. София
Образование:
2006 – до момента
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Социални дейности


1985– 1989
28 EСПУ “Алеко Константинов” - София
Профил към Икономически техникум “Оператор- отчетник”
Професионална кариера:
от 1990 г.- 2001 г. ТПК „Лозана”
от 1997 г. – 1999 г. Ръководител на добролци - Български Червен Кръст
2005 г. Водещ на предаване - Радио NET
2001 г. – 2006 г. Координатор по проект и Офис мениджър в Сдружение „Център за независим живот – София”
2006 г. – 2007 г. Експерт плащания в национална валута в ПроКредит банк
Допълнителни квалификации: Обучение “Обучение за обучители” – гр. Враца от Национален център за социална рехабилитация;

Модули:
  • Политика за хората с увреждания в България
  • Политика за хората с увреждания в ЕС
  • Дискриминация
  • Лобиране и застъпничество
  • Гражданско общество
Курс за обучение „Базисни умения за работа в радио” от Радио NET;

Курс за офис мениджър „Бизнес администрация” от Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”, гр. София;

Обучение “Обучение за обучители” – гр. Казанлък от Център за независим живот - София

Модули:
  • Създаване и укрепване на НПО
  • Разработване на малки проекти

затвори