Дончо Барбалов

Заместник-кмет
по направление“Финанси и стопанска дейност”

Дата на раждане: 1 Октомври 1966 г.
Място на раждане: София
Семейно положение: женен с две деца
Образование:  
2004-2006 г. Магистърска програма с финансова насоченост, City University in Seattle –Washington
МВА - Магистър по бизнес администрация
1987-1992 г. Магистър инженер, Електротехнически факултет, Технически университет София
Допълнителна квалификация Обучение по системно финансово моделиране организирано от ЕБВР в Лондон

Обучение по сделки свързани с акционерно участие организирано от ЕБВР в Лондон

Обучение по ръководене на екипи организирано от Световна банка във Вашингтон

2002-2005 г.: Тематични курсове организирани от Световна банка свързани с политиката в енергийният, транспортният и водният сектори във Вашингтон

1998-2002 г.: Курсове по регулиране на капиталовите пазари организирани от Американската комисия по ценни книжа и фондовите борсите във Вашингтон
Професионален опит:  
От юни 2006 г. до сега Старши банкер, Общинска инфраструктура и околна среда, Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР),
сектор Банки, международни финансови институции
От януари 2002 до юни 2006 г. Специалист по проекти, инфраструктура, Световна Банка, София,
Сектор Банки, международни финансови институции
От февруари 1998 до декември 2001г. Специалист по проекти, Американска Агенция за Международно Развитие (USAID), България
От април 1993 – юли 1995г. Търговски представител за държавният сектор, IBM България
Езици: Английски език – писмено и говоримо
Руски език– писмено и говоримо

затвори