Евгени Иванов Крусев

Заместник-кмет
„Транспорт и транспортни комуникации”

Дата на раждане: 2 май 1989 г.
Националност Българин
Образование:  
2008 г. – 2012 г. Бакалавър – Обществени комуникации
„Университет за национално и световно стопанство“ – София. Изучавани предмети: Обществени комуникации, Микроикономика, Макроикономика, Право, Политически анализ
2013 г. – 2014 г. Професионална квалификация – „Управление на проекти“
„Университет за национално и световно стопанство“ – София. Изучавани предмети: Управление на времето и ресурсите, Бюджетиране и финансово управление на проекти, Мониторинг и контрол на проекти, Инвеситиционни проекти, Методи за оценка на проекти
2014 г. – 2015 г. Master of Science – „Transport Planning & Engineering“
„Edinburgh Napier University“ – Единбург, Великобритания
Изучавани предмети: Транспортно инженерство, Планиране и развитие на транспорта, Транспортна политика, Икономика на транспорта, Оценка и въздействие на транспорта, Обществен транспорт, Управление на трафика
Чужди езици: Английски език, Руски език
Професионален опит:  
07.2016 г. заместник-кмет направление „Транспорт и транспортни комуникации” на Столична община
01.2016 г. - 07.2016 г. Експерт „Транспортна политика“, Столична община
Мониторинг на изпълняваните проекти в областта на транспорта в гр. София и съблюдаване за съответствието им с приетите и утвърдени от местните власти политики за развитие на мобилността. Отправяне на препоръки и изготвяне на доклади в случаи несъответствия и нередности.
08.2012 г. - 12.2015 г. Експерт „Развитие“, „Център за градска мобилност“ ЕАД
01.2012 г. - 08.2012 г. Редактор, „Пъблик сървисис“ ООД
Допълнителна информация:  
  “Sofia – a city in motion” – обобщаваща публикация относно обществения транспорт в гр. София, публикувана на английски език в списание “Eurotransport”, брой 6 от 2013 г.;
- Съосновател на първия интернет форум за обществен транспорт в България – gtsofia.info;
- Основател на “Гражданска инициатива за модерен транспорт”;
- Член на Организацията на строителните инженери, Великобритания;
- Член на Експертен институт за магистрали и транспорт, Великобритания;
- Участник в проект „Rail4see”, насочен към подобряване на наземните транспортни връзки между градовете столици от Централна и Източна Европа;
- Участник в проект „Smarter Together”, насочен към насърчаване на обмена на добри практики в сферата на устойчивата градска мобилност между градовете участници, сред които Мюнхен, Лион и Виена.

затвори