Ирина Костова Савина

Заместник-кмет
“Инвестиции и строителство”

Лична информация
Адрес ул. „Московска”, № 33, гр. София, България
Телефон: 02/9377206
E-mail: isavina@sofia.bg
Националност българка
Дата на раждане: 11 ноември 1977год.
Пол женски
Трудов стаж  
Дати 2006 г. - до момента
Заемана длъжност или позиция Заместник-кмет „Инвестиции и строителство”, Столична община
Основни дейности и отговорности  
Име и адрес на работодателя Столична община, ул. „Московска” № 33, гр. София
Дати 2003 г. - 2006 г.
Заемана длъжност или позиция Връзки с обществеността
Име и адрес на работодателя Microsoft Bulgariа
Вид на дейността или сферата на работа Информационни технологии
Дати 2001 г. – 2003 г.
Заемана длъжност или позиция Старши експерт
Име и адрес на работодателя Областна администрация, Видин
Образование и обучение  
Наименование на придобитата квалификация Магистър „Многостранна дипломация и международни организации”
Основни предмети/застъпени професионални умения Многостранна дипломация, международни организации
Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет
Наименование на придобитата квалификация Бакалавър по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения Специалност „Икономика на социално-културната сфера”
Име и вид на обучаващата или образователната организация Университет за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София
Наименование на придобитата квалификация Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения Усилено изучаване на английски език
Име и вид на обучаващата или образователната организация Английска гимназия, гр. Видин
Лични умения и компетенции  
Майчин език: български
Чужди езици:  
Език Слушане Четене Участие в
разговор
Самостоятелно устно
изложение
Писане
Английски език С1:Свободно ниво
на владеене
С1:Свободно ниво
на владеене
С1:Свободно ниво
на владеене
С1:Свободно ниво
на владеене
С1:Свободно ниво
на владеене
Руски език В2:Самостоятелно ниво
на владеене
В2:Самостоятелно ниво
на владеене
В2:Самостоятелно ниво
на владеене
В2:Самостоятелно ниво
на владеене
В2:Самостоятелно ниво
на владеене
Технически умения и компетенции - Специализация по Политически мениджмънт,
Училище за политика, София. Сертификат от Нов български университет и Съвета на Европа;
- Българска PR организация;
- Бизнес и технически курсове в Майкрософт

затвори