Ралица Стоянова

Заместник-кмет
"Законност, координация и контрол"

Дата на раждане: май 1978 г.
Място на раждане: гр. София
Образование:  
  Софийски университет “Св. Климент - Охридски”, юридически факултет, придобита образователно- квалификационна степен магистър, специалност Право

Национална гимназия за древни езици и култури “Св. Константин Кирил - философ”- НГДЕК
Професионална кариера:  
2010 - юли 2016 г. секретар на Столична община
към 2009 г. юрисконсулт в Дирекция „Секретариат на Столичен общински съвет”, Столична община
към 2003 г. в процес на придобиване на адвокатски права
Допълнителни квалификации: BULGARIAN IDLO ALUMNI ASSOCIATION -Certificate of Legal English
Чужди езици: Английски език

затвори