Тодор Чобанов

Заместник-кмет
“Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”

Дата и място на раждане: 11 септември 1977 г, гр. Асеновград
Образование:
Средно образование Икономически профил в СОУ „Хр.Г.Данов“ в гр. Пловдив
2001 г. Завършва специалност „Археология“ в СУ „Св.Климент Охридски“
2008 г. Защитава докторска дисертация на тема „Дворцовата архитектура на Първото българско царство“
  Автор е на множество изследвания в сферата на средновековната археология, опазването на културните ценности и културния туризъм. Сред тях са книгите му „Свещените дворци на българските канове“, „България и Византия – титани на кръста“, сборникът "Изследвания върху културата на старите българи", справочни помагала за съдебната система, стратегически документи на общинско, регионално и национално ниво.“
Професионална дейност:
  Координатор на проекти в гражданския сектор
  Експерт в програма ФАР към МРРБ
  Началник на инспектората за културно наследство в Министерството на културата
  Консултант по културно наследство към постоянната работна група по връщане на незаконно изнесените ценности във ВКП
От 2009 г. до 2011 г. Заместник-министър на културата
  Международен опит, свързан с дейности и проекти на ЕС, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, международни неправителствени организации, научни мрежи

затвори