ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало
   
 
АРХИВ

ПРОЕКТИ ЗА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


Приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Столична община
публикувано на: 30.11.2016 г.
архивирано на: 15.12.2016
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Йолита Тодорова
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
тел: 02/943 31 83
към проекта - тук

Изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община
публикувано на: 15.04.2016 г.
архивирано на: 20.07.2016
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Цветелина Николова
e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com
тел: 02/9874892
към проекта - тук

Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
публикувано на: 30.03.2016 г.
архивирано на: 20.07.2016
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Изменение в „Ред и условия за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници на територията на Столична община”, приети с Решение № 591 от 16.12.2004 год. и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.
публикувано на: 12.03.2016 г.
архивирано на: 20.07.2016
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Стратегия за образование на Столичната община за 2016-2023 година и Отчет за изпълнение на Едногодишния план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столичната община за 2015 година
публикувано на: 17.02.2016 г.
архивирано на: 20.07.2016
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
тел: 02/9433183
към проекта - тук

Приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020г. и План за действие за нейното изпълнениe за 2016г.
публикувано на: 22.12.2015 г.
архивирано на: 22.02.2016
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Определяне на цени, във връзка с Наредба за организация на движението на територията на Столична община/НОДТСО/
публикувано на: 25.11.2015 г.
архивирано на: 22.02.2016
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
публикувано на: 16.11.2015 г.
архивирано на: 15.12.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Даниела Йорданова
e-mail:dsiord@abv.bg
тел: 02/9367699
към проекта - тук

Изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне и преместване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община
публикувано на: 12.11.2015 г.
архивирано на: 15.12.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Цветелина Николова
e-mail:cvet.nikolova7@gmail.com
тел: 02/981 6426, 0887 977 590
към проекта - тук

Промени в Правилника за дейността на СОАП във връзка с възлагане на дейности по осъществяване на инвестиционната политика на Столична община
публикувано на: 8.07.2015 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения
публикувано на: 8.07.2015 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Бистра Цонева
e-mail: bconeva@sofia.bg
тел:02/9377-572
към проекта - тук

Приемане на Правилници за организацията и дейността на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър” и Дом на културата „Средец” като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, и приемане на Правила за допълнително възнаграждение на персонала на Общински културни институти Дом на културата „Красно село”, „Надежда”, Дом на културата „Искър”, „Музей за история на София”, „Софийска градска художествена галерия”, Галерия-музей „Дечко Узунов” и Правила за разпределение на собствени приходи от основната дейност за издръжка на ОКИ Дом на културата „Средец” и художествените състави към него
публикувано на: 6.07.2015 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Цветелина Николова
e-mail:cvet.nikolova7@gmail.com
тел: 0887 977 590
към проекта - тук
Приложения

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
публикувано на: 3.07.2015 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Ангел Иванов
e-mail:angiva@abv.bg
тел: 0884 900 888
към проекта - тук

Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община
публикувано на: 1.07.2015 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Костадинка Тулешкова
e-mail:k.tuleshkova@sofia.bg
тел: 02/943 3617
към проекта - тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурсите
публикувано на: 22.06.2015 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
инж. Петър Трайков
e-mail:ptraykov@sofia.bg
тел: 02/9377 403
Теодора Полимерова
e-mail:t_polimerova@sofia.bg
тел: 02/904 1362
към проекта - тук

Приемане на Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2015 - 2020 г.
публикувано на: 17.06.2015 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Емилия Стамболова
e-mail:estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377 384
към проекта - тук
Приложения

Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки
публикувано на: 10.06.2015 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Емилия Стамболова
e-mail:estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377 384
към проекта - тук

Изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община (Решение № 155 по Протокол № 102 от 08.03.2007)
публикувано на: 11.05.2015 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Цветелина Николова
e-mail:cvet.nikolova7@gmail.com
тел: 0887 977 590
към проекта - тук

Проект на Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община
публикувано на: 30.04.2015 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Eмилия Стамболова
e-mail:estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377-384
към проекта - тук

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06г.
публикувано на: 13.03.2015 г.
архивирано на: 27.05.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Милена Баракова
e-mail:so.drtd@mail.bg
тел: 02/943-36-17;02/944-50-67
към проекта - тук

Приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Столичен общински съвет
публикувано на: 16.02.2015 г.
архивирано на: 16.03.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Допълнение на Доклад № CO-6200-1166/10/05.11.2014 г. за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси зa организиране на ученическо столово хранене” от Наредба за условнията и реда зa провеждане на търгове н конкурси
публикувано на: 9.01.2015 г.
архивирано на: 16.03.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от дирекция "Образование"
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
тел: 02/8468152
към проекта - тук

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06г.
публикувано на: 6.01.2015 г.
архивирано на: 16.03.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Йорданка Павлова
e-mail: jpavlova@sofia.bg
тел: 02/9877079
към проекта - тук

Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” и увеличаване на числеността на персонала на Общински културен институт Галерия - музей „Дечко Узунов” с 1 щатна бройка
публикувано на: 11.12.2014 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Боряна Павлова
e-mail: boriana_pavlova@abv.bg
тел: 02/9871923
към проекта - тук

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
публикувано на: 8.12.2014 г.
архивирано на: 16.03.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Изменения и допълнения в глава четвърта "Конкурси зa организиране на ученическото столово хранене" от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси
публикувано на: 17.11.2014 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от дирекция "Образование"
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
тел: 02/8468152
към проекта - тук

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества
публикувано на: 7.11.2014 г.
архивирано на: 16.03.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Костадинка Тулешкова
e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg
тел: 02/9433544
към проекта - тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
публикувано на: 9.04.2014 г.
архивирано на: 16.03.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Цветелина Николова
e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com
тел: 0887 977 590
към проекта - тук

1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.
2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2015 г.
публикувано на: 28.11.2014 г.
архивирано на: 30.12.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
по т.1 Светла Маркова
e-mail: svmarkova@sofia.bg
тел: 02/9377353
по т.2 Костадинка Тулешкова
e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg
тел: 02/9433544
към проекта - тук

Изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община
публикувано на: 25.11.2014 г.
архивирано на: 30.12.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от дирекция "Образование"
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
тел:
към проекта - тук

Промяна в наименованието, организационно преструктуриране и оптимизиране на функциите на ОП „Туристическо обслужване”
публикувано на: 23.07.2014 г.
архивирано на: 3.09.2015
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Галина Спасенкова
e-mail: opto@info-sofia.bg
тел: 02/9434728
към проекта - тук

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
публикувано на: 2.07.2014 г.
архивирано на: 18.11.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община
публикувано на: 9.07.2014 г.
архивирано на: 18.11.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Даниела Йорданова
e-mail: dsiord@abv.bg
тел: 02/9367699
към проекта - тук

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община
публикувано на: 20.08.2014 г.
архивирано на: 23.10.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Емилия Стамболова
e-mail: v.zaharieva@sofia.bg
тел: 02/9873755
към проекта - тук

Приемане на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2014 - 2018 г.
публикувано на: 17.07.2014 г.
архивирано на: 23.10.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Йорданка Павлова
e-mail: jpavlova@sofia.bg
тел: 02/9877079
към проекта - тук

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриранe на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
публикувано на: 7.07.2014 г.
архивирано на: 5.08.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Цветелина Николова
e-mail: cvet.nikolova7@gmail.com
тел: 0887 977 590
към проекта - тук

Предложение за изменение на Правилника за организацията на дейността на общинското предприятие „Екоравновесие”
публикувано на: 4.07.2014 г.
архивирано на: 5.08.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от инж. Антонела Банкова
e-mail: a.bankova@sofia.bg
тел: 02/9377277
към проекта - тук

Приемане на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г.
публикувано на: 25.06.2014 г.
архивирано на: 5.08.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Магдалина Атанасова
e-mail: matanasova@sofia.bg
тел: 02/9377402
към проекта - тук

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебните заведения
публикувано на: 9.07.2014 г.
архивирано на: 5.08.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Костадинка Тулешкова
e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg
тел: 02/9433544
към проекта - тук

Приемане на Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения
публикувано на: 4.06.2014 г.
архивирано на: 7.07.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от дирекция "Образование"
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
тел: 02/9433183
към проекта - тук

Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на СО
публикувано на: 28.05.2014 г.
архивирано на: 24.06.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
e-mail:
тел:
към проекта - тук

Проект на Наредба за допълнение на наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества
публикувано на: 21.05.2014 г.
архивирано на: 24.06.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Костадинка Тулешкова
e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg
тел: 02/9433544
към проекта - тук

Проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работата на Специализирания общински приватизационен фонд, приет с решение № 281 по протокол № 66 от 27.05.2010 г. на СОС
публикувано на: 13.02.2014 г.
архивирано на: 09.04.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Емилия Стамболова
e-mail: estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377384
към проекта - тук

Промени в Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация
публикувано на: 27.02.2014 г.
архивирано на: 09.04.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Емилия Стамболова
e-mail: estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377384
към проекта - тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества
публикувано на: 27.02.2014 г.
архивирано на: 09.04.2014
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Емилия Стамболова
e-mail: estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377384
към проекта - тук

Проект на Изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община
публикувано на: 4.12.2013 г.
архивирано на: 27.12.2013
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от дирекция "Образование"
e-mail:obrazovanie_so@abv.bg
тел: 02/9433183
към проекта - тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.
публикувано на: 29.11.2013 г.
архивирано на: 27.12.2013
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Милена Баракова
e-mail:so.drtd@mail.bg
тел: 02/9433617
към проекта - тук

Проект за приемане на Наредба за допълване и изменяне на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008г. на Столичен общински съвет
публикувано на: 29.11.2013 г.
архивирано на: 27.12.2013
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Милена Баракова
e-mail:so.drtd@mail.bg
тел: 02/9433617
към проекта - тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот".
публикувано на: 24.10.2013 г.
архивирано на: 29.11.2013
До гласуването на нормативния акт от СОС
предложения се приемат от Емилия Стамболова
e-mail: estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377384
към проекта - тук

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с решение 520 на Столичния общински съвет по протокол 48 от заседанието на 26.09.2013 г.
публикувано на: 5.11.2013 г.
архивирано на: 25.11.2013
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Виолета Захариева
e-mail:v.zaharieva@sofia.bg
тел: 02/9377338
към проекта - тук

Проект за решение по доклад № СО-9300-394/07.11.2013 г. относно изменение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община
публикувано на: 7.11.2013 г.
архивирано на: 12.06.2014 г.
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Маргарита Проданова
e-mail:mprodanova@sofia.bg
тел: 02/9810204
към проекта - тук

Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене” от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.
публикувано на: 19.09.2013 г.
архивирано на: 25.11.2013
До гласуването на нормативния акт от СОС
предложения се приемат от дирекция "Образование"
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
тел: 02/8468152
към проекта - тук

Проект за Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община.
публикувано на: 12.09.2013 г.
архивирано на: 25.11.2013
До гласуването на нормативния акт от СОС
предложения се приемат от Марияна Симеонова
e-mail: m.simeonova@sofia.bg
тел: 02/9377451
към проекта - тук

Проект за Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
публикувано на: 28.05.2013 г.
архивирано на: 31.10.2013
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от

e-mail:
тел:
към проекта - тук

Проект за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с решение №332 по Протокол №48 от 19.05.2005г.; посл.изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012).
публикувано на: 5.09.2013 г.
архивирано на: 7.10.2013
До гласуването на нормативния акт от СОС
предложения се приемат от Виолета Захариева
e-mail: v.zaharieva@sofia.bg
тел: 02/9377338
към проекта - тук

Проект за Приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
публикувано на: 5.09.2013 г.
архивирано на: 7.10.2013
До гласуването на нормативния акт от СОС
предложения се приемат от Виолета Захариева
e-mail: v.zaharieva@sofia.bg
тел: 02/9377338
към проекта - тук

Проект за изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община
публикувано на: 21.08.2013 г.
архивирано на: 26.09.2013
До гласуването на нормативния акт от СОС
предложения се приемат от Елена Делииванова
e-mail: obrazovanie_so@abv.bg
тел: 02/9433183
към проекта - тук

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.2006 г.
публикувано на: 29.08.2013 г.
архивирано на: 26.09.2013
До гласуването на нормативния акт от СОС
предложения се приемат от Костадинка Тулешкова
e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg
тел: 02/9433617
към проекта - тук

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с Решение №950 по Протокол №120/11.10.2007г.
публикувано на: 25.06.2013 г.
архивирано на: 26.09.2013
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Емилия Стамболова
e-mail: estambolova@sofia.bg
тел: 02/9377384
към проекта - тук

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.06г.
публикувано на: 21.06.2013 г.
архивирано на: 26.09.2013
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Милена Баракова
e-mail: so.drtd@mail.bg
тел: 02/9433617
към проекта - тук

Проект за Наредба за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.06г.
публикувано на: 28.05.2013 г.
архивирано на: 26.09.2013
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от Милена Баракова
e-mail: so.drtd@mail.bg
тел: 02/9433617
към проекта - тук

Проект за правилник за организацията на дейността и структура на Общински културен институт "Музей за история на София"
публикувано на: 17.05.2013 г.
архивирано на: 14.06.2013
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
инж. Борис Чилев - организационен координатор на ОКИ "Музей за история на София"
e-mail: bchilev@abv.bg
тел: 02/9832160
към проекта - тук

Проект за решение на СОС за изменение на Наредба за общинската собственост в глава пета – Управление и разпореждане с общински гори и земеделски земи, Раздел II – Управление на горите и земите от Общинския горски фонд
публикувано на: 7.11.2012 г.
архивирано на: 18.01.2013
До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Теодоси Димитров
e-mail: theodossi.b.d@abv.bg
към проекта - тук

Проект за решение на СОС за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община
публикувано на: 31.05.2012 г.
архивирано на: 6.08.2012
До гласуването на наредбата от СОС
предложения се приемат от
Костадинка Тулешкова
e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg
към проекта - тук

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община