ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> Общински кодекс >>> Обща администрация
  Обща администрация
 

З А П О В Е Д

№ РД-09-361

София 07.11.1991 г.

Гербът на София е създаден през 1900 г. с указ № 115, обнародван в "Държавен вестник" бр. 91/02.04.1900 г. и допълнително оформен с девиза "Расте, но не старее", изписан на лента с две маслинови клонки през 1911 г.

Поради това, че са направени напълно необосновани промени във външния вид на герба, своеволно и еднолично извършени от кмета на столицата през 1974 г., свързани с поставянето на червена петолъчка върху коронната част на крепостната стена и на основание ал. 1, т. 1 и ал. 2 на чл. 44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ВЪЗСТАНОВЯВАМ

Герба на София - столица на Република България, с неговите тематични елементи от 1911 г.

Секретарят на Столичния общински съвет да осигури изработването на нови печати, бланки на документи, почетни знаци, емблеми, награди и други с възстановения герб на София.

						Кмет на София:
         

/проф. Ал. Янчулев/

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2015, Столична община