ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Дирекция ''ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ''
директор  Цветан Данов Стоевски  029871567  029861221  029377-369  ул. ''Париж'' № 3, ст. 3   t.stoevski@sofia.bg 
Отдел ''Обществени поръчки и търгове''
началник отдел          ул. ''Париж'' № 3,     
Отдел ''Концесиониране и концесионен контрол''
началник отдел  Станимир Киров Ангелов    029870961  029377-503  ул. ''Париж'' № 3, ст.108   sangelov@sofia.bg 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община