ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Направление ''ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ''
секретар на Столична община  Светозар Ерменков  029864477  029885697  029377-302  ул. ''Московска'' № 33, ст.205   s_ermenkov@sofia.bg  
приемно време: всеки 4-ти понеделник от месеца от 14:00 ч. 
Дирекция ''ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ''
директор  Тодор Николов Тодоров        ул. ''Московска'' № 33, ст.204   todor.ov@sofia.bg 
Дирекция ''СЕКРЕТАРИАТ НА СОС''
директор  Станислава Стоянова Стоянова  029811043    029377-401  ул. ''Московска'' № 33, ст.301   sstoyanova@sofia.bg 
главен експерт  Галина Христофорова Георгиева  029877625  029877625  029377-568  ул. ''Московска'' № 33, ст. 303   ggeorgieva@sofia.bg 
главен юрисконсулт  Семра Якуб Мехмед  029862815    029377-599  ул. ''Московска'' № 33, ст.402   sjakub@sofia.bg 
Дирекция ''ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ''
вр. и.д. директор  Илияна Петрова Петкова      029377-298  ул. ''Московска'' № 33, ет. 1, ст.116   i.petkova@sofia.bg 
Дирекция ''УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СГРАДЕН ФОНД''
директор  Петър Кирилов Петков      029377-243  ул. ''11 Август'' № 4, ет.4, ст.3   p.petkov@sofia.bg 
Дирекция ''АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ''
директор  Венера Руменова Милова       029377-444  ул. ''Московска'' № 33, ст.206   v.milova@sofia.bg  
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община