ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Дирекция ''ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ''
директор  Мария Георгиева Праматарова      029377-260  ул. ''Московска'' № 41, ст.103   mpramatarova@sofia.bg 
Отдел ''Жилищен фонд и компенсации по ЖСВ''
началник отдел  Искра Ангелова Карамфилова  029812344  029812344  029377-210  ул. ''Московска'' № 41, ст.104   ikaramfilova@sofia.bg 
Отдел ''Придобиване и разпореждане с общинска собственост''
началник отдел  Маргарита Иванова Проданова  029810204    029377-513  ул. ''Московска'' № 41, ст.102   mprodanova@sofia.bg 
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община