ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> телефонен указател
  Телефонен указател  
 
Общинска структура, длъжност Име, презиме, фамилия Пряк телефон Факс Вътр.тел Адрес e-mail
Дирекция ''ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ''
директор  Васил Христов Видинов      02904-1294  ул. ''Г. Бенковски'' №12, стая 309   v.vidinov@sofia.bg 
Отдел ''Вътрешен контрол''
Отдел ''Методология''
началник отдел  Даниел Борисов Делев  029377319  029809940  02904-1282  ул. ''Г. Бенковски'' №12, ст.402   ddelev@sofia.bg 
Отдел ''Информационно обезпечаване''
началник отдел  Юлия Валентинова Ценкова    029874259  02904-1292  ул. ''Г. Бенковски'' №12, ст. 407   j.cenkova@sofia.bg 
Отдел ''Общински приходи - ''Красно село''
началник отдел  Нина Трайкова Филипова  029554027  029557325    бул. ''Цар Борис ІІІ'' №124, ст.105   n.filipova@sofia.bg 
Инспектори    029557325  029557325  02904-1165, 029041166, 029041167, 029041170  бул. ''Цар Борис ІІІ'' №124,     
Счетоводство      029557325  02904-1169  бул. ''Цар Борис ІІІ'' №124,     
Отдел ''Общински приходи - ''Възраждане''
началник отдел  Здравко Любенов Велинов  029200631  029201381  02904-1194  ул. ''Пиротска'' №70,    z.velinov@sofia.bg 
Инспектори      029201381  02904-1196, 029041197, 029041438, 029041431  ул. ''Пиротска'' №70,     
Счетоводство      029201381  02904-1195, 029041437  ул. ''Пиротска'' №70,     
Отдел ''Общински приходи - ''Оборище''
началник отдел  Димитър Боянов Кусаров  029433441  029434835  02904-1173  ул. ''Силистра'' № 8, ет. 1, ст.6   d.kusarov@sofia.bg 
Инспектори    029434835  029434835  02904-1171, 029041172, 029041176  ул. ''Силистра'' № 8, ет. 1,     
Счетоводство      029434835  02904-1174  ул. ''Силистра'' № 8, ет. 1,     
Отдел ''Общински приходи - ''Сердика''
началник отдел  Добрин Пенев Райнов  029311840  029311840, 029311478  02904-1177  бул. ''Кн. Мария Луиза'' №88, ст.111, 310   d.raynov@sofia.bg 
Инспектори    029311478  029311478  02904-1178, 029041179, 029041181, 029041414, 029041415  бул. ''Кн. Мария Луиза'' №88,     
Счетоводство      029311478  02904-1180  бул. ''Кн. Мария Луиза'' №88,     
Отдел ''Общински приходи - ''Подуяне''
началник отдел  Катерина Иванова Кръстева  029454447  029455287  02904-1182  ул. ''Плакалница'' № 51,    mdt.poduyane@sofia.bg 
Инспектори      029455287  02904-1183, 029041184, 029041185  ул. ''Плакалница'' № 51,     
Счетоводство      029455287  02904-1186  ул. ''Плакалница'' № 51,     
Отдел ''Общински приходи - ''Слатина''
началник отдел  Румен Русев Стойков  029714728  029714728  02904-1270  бул. ''Шипченски проход'' № 67,    r.stoykov@sofia.bg 
Инспектори    029712953  029714728  02904-1271, 029041272, 029041273, 029041446  бул. ''Шипченски проход'' № 67,     
Счетоводство    029714728  029714728    бул. ''Шипченски проход'' № 67,     
Отдел ''Общински приходи - ''Изгрев''
началник отдел  Иван Стаменов Дангулов  029712847  029712847    ул. ''Антон П. Чехов'' № 16а, ет. 1, ст.1   i.dangulov@sofia.bg 
Инспектори      029712847  02904-1220, 029041219, 029041218  ул. ''Антон П. Чехов'' № 16а, ет. 1,     
Счетоводство      029712847  02904-1217  ул. ''Антон П. Чехов'' № 16а, ет. 1,     
Отдел ''Общински приходи - Лозенец''
началник отдел  Николай Николов Селиктар  029809239  029800642  02904-1263  бул. ''В. Левски'' №2,    n.seliktar@sofia.bg 
Инспектори      029800642  02904-1264, 029041265, 029041266, 029041267, 029041411, 029041410  бул. ''В. Левски'' №2,     
Счетоводство    029800642  029800642  02904-1268  бул. ''В. Левски'' №2,     
Отдел ''Общински приходи - Средец и Триадица''
началник отдел  Вергиния Георгиева Найденова  029800691  029800691  02904-1252  ул. ''Ген. Гурко'' № 12, ет.1,ст.103-1   v.naydenova@sofia.bg 
Инспектори    029809076  029800691  02904-1253, 029041254, 029041255, 029041256, 029041257, 029041258, 029041262, 029041440  ул. ''Ген. Гурко'' № 12,     
Счетоводство      029800691  02904-1259, 029041260  ул. ''Ген. Гурко'' № 12,     
Отдел ''Общински приходи - Красна поляна''
началник отдел  Лъчезар Димов Ставрев    029200172  02904-1198  бул. ''Възкресение'' № 1а, ет. 2,    l.stavrev@sofia.bg 
Инспектори    029201624  029200172  02904-1199, 029041202  бул. ''Възкресение'' № 1а, ет. 2,     
Счетоводство      029200172  02904-1201, 029041433  бул. ''Възкресение'' № 1а, ет. 2,     
Отдел ''Общински приходи - Илинден''
началник отдел  Екатерина Димитрова Захариева  028211267  028211265  02904-1248  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б, ст.105   e.zaharieva@sofia.bg 
Инспектори    028211265  028211265  02904-1250, 029041249  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б,     
Счетоводство      028211265  02904-1249  ул. ''Билянини извори'' № 10, вх. Б,     
Отдел ''Общински приходи - Надежда и Връбница''
началник отдел  Снежка Антонова Белова  029360493  028368793  02904-1187  ул. ''Траен мир'' № 1, ет. 2,    s.belova@sofia.bg 
Инспектори      028368793  02904-1188, 029041191, 029041193, 029041436  ул. ''Траен мир'' № 1, ет. 2,     
Счетоводство    028368793  028368793  02904-1189, 029041190  ул. ''Траен мир'' № 1, ет. 2,     
Отдел ''Общински приходи - Искър''
началник отдел  Дамянка Милчева Рагина  029790572  029790572  02904-1276  бул. ''Кр. Пастухов'' №18, ет. 1, ст.111   d.ragina@sofia.bg 
Инспектори    029790572  029790572  02904-1278, 029041279, 029041412, 029041413  бул. ''Кр. Пастухов'' №18, ет. 1,     
Счетоводство      029790572  02904-1412  бул. ''Кр. Пастухов'' №18, ет. 1,     
Отдел ''Общински приходи - Младост''
началник отдел  Теодора Христова Нешева  029743868    02904-1227  бул. ''Свето Преображение'' №1, ет. 1, ст.5   t.nesheva@sofia.bg 
Инспектори        02904-1230, 029041232, 029041229, 029041233, 029041409, 029041407  бул. ''Свето Преображение'' №1, ет. 1,     
Счетоводство        02904-1231, 029041408  бул. ''Свето Преображение'' №1, ет. 1,     
Отдел ''Общински приходи - Студентски''
началник отдел  Даниела Атанасова Атанасова  029686058  029686057  02904-1416  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет.3, ст.313   d.atanasova@sofia.bg 
Инспектори      029686057  02904-1224, 029041225, 029041226  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет.3,     
Счетоводство      029686057  02904-1221  ж.к. ''Студентски град'', бл. 5, ет.3,     
Отдел ''Общински приходи - Витоша''
началник отдел  Елеонора Димитрова Иванова  029555915  029555915  02904-1155  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 215, ет. 10 , ст.3   e.ivanova@sofia.bg 
Инспектори      029555915  02904-1158, 029041159, 029041160, 029041419, 029041434  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 215, ет. 10 ,     
Счетоводство      029555915  02904-1160, 029041156, 029041418  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 215, ет. 10 ,     
Отдел ''Общински приходи - Овча купел''
началник отдел  Розалия Георгиева Василева    029555832  02904-1161  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136В, ст.21   r.vasileva@sofia.bg 
Инспектори      029555832  02904-1162, 029041430  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136В,     
Счетоводство      029555832  02904-1163  бул. ''Цар Борис ІІІ'' № 136В,     
Отдел ''Общински приходи - Люлин''
началник отдел  Крум Кирилов Лалов  029252539  029252538  02904- 1242  жк. Люлин I, ул. 113, №1,    k.lalov@sofia.bg 
Инспектори      029252538  02904- 1245, 029041247, 029041432  жк. Люлин I, ул. 113, №1,     
Счетоводство      029252538  02904- 1246  жк. Люлин I, ул. 113, №1,     
Отдел ''Общински приходи - Нови Искър''
началник отдел  Илияна Варадинова Димитрова    029917615  02904-1209  кв. Курило, ул. ''Търговска'' № 18, ет. 3, ст.1   i.dimitrova@sofia.bg 
Инспектори    029918381  029917615  02904-1210, 029041211  кв. Курило, ул. ''Търговска'' № 18, ет. 3,     
Счетоводство      029917615  02904-1212  кв. Курило, ул. ''Търговска'' № 18, ет. 3,     
Отдел ''Общински приходи - Кремиковци''
началник отдел  Тодор Найденов Прахов  029945677    02904-1213  кв. Ботунец, ст.19   t.prahov@sofia.bg 
Инспектори    029945672  029945677  02904-1214  кв. Ботунец,     
Счетоводство    029945677  029945677  02904-1215, 029041216  кв. Ботунец,     
Отдел ''Общински приходи - Панчарево''
началник отдел  Кирил Димитров Карчин  029749302  029749302  02904-1448  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 12, ст.7   k.karchin@sofia.bg 
Инспектори      029749302  02904-1234, 029041235  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 12,     
Счетоводство    029749301  029749302  02904-1236  с. Панчарево, ул. ''Самоковско шосе'' № 12,     
Отдел ''Общински приходи - Банкя''
началник отдел  Стефка Спасова Спасова  029977550  029977550  02904-1238  гр. Банкя, ул. ''Кн. Борис І'' № 5, ет. 1,    s.spasova@sofia.bg 
Инспектори    029977045  029977550  02904-1240  гр. Банкя, ул. ''Кн. Борис І'' № 5, ет. 1,     
Счетоводство      029977550  02904-1239  гр. Банкя, ул. ''Кн. Борис І'' № 5, ет. 1,     
нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община