ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Вътрешни правила за реда и отговорностите при провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки в Столична община

Тук можете да намерите информация за всички обществени поръчки на Столична община

КОНЦЕСИИ

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 55а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите Столична община съобщава, че отварянето на предложенията и обвързващите предложения на участниците в откритата процедура за предоставяне на концесия за Управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост, ще се състои на 21.09.2016 г. в 10:00 часа в зала 1 на ул. „Московска” № 33.

Тел. за контакти – 02/9377252, 02/9377583.
СЪОБЩЕНИЕ


Столична община съобщава, че отварянето на предложенията и обвързващите предложения на участниците в откритата процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост, насрочено на 19.07.2016 г. в 13.30 часа в зала 1 на ул. „Московска” № 33 се отменя поради постъпило поискване „временна мярка за спиране”.

тел. за контакти – 02/9377252, 02/9377583.
СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 55а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите Столична община съобщава, че отварянето на предложенията и обвързващите предложения на участниците в откритата процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост, ще се състои на 19.07.2016 г. в 13.30 часа в зала 1 на ул. „Московска” № 33.

Тел. за контакти – 02/9377252, 02/9377583.
СЪОБЩЕНИЕ
за промяна на датата и мястото на
заседанието на комисията за избор на концесионер


Столична община съобщава, че заседанието на комисията за избор на концесионер за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр. Банкя, насрочено за 10.00 часа на 01.06.2016 г. в зала № 3 на ул. „Московска” № 33, ще се проведе в 10.00 часа на 10.06.2016 г. в зала № 109 на ул. „Париж” № 3.

Телефони за контакт:
Р-н „Банкя" – 029977242, 029977106, 029977305
Столична община - 02 9377345, 029377252

Съобщение за промяна на датата и мястото на заседанието на комисията - "Общински новини"
СЪОБЩЕНИЕ
за удължаване на срока
за получаване на оферти за предоставяне на концесия


Столична община съобщава, че срокът за получаване на оферти за участие в процедурата за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр.Банкя, се удължава до 17.00 часа на 31.05.2016 г.

Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава до 16.00 часа на 26.05.2016 г., включително, по следния начин:
- В район „Банкя”, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, ет. 3, стая № 301 всеки работен ден, след представен документ за закупена документация.
- На ул. „Париж” № 3, стая № 103, всеки работен ден след представяне на фактура за закупена документация.

Телефони за контакт:
Р-н „Банкя" – 029977242, 029977106, 029977305,
Столична община - 02 9377345, 029377252.

Обявлението е обнародвано на електронната страница на „Държавен вестник” под № 1 на 19.05.2016 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - "Общински новини"
СЪОБЩЕНИЕ
За промяна на датата и мястото на
заседанието на комисията за избор на концесионер


Столична община съобщава, че заседанието на комисията за избор на концесионер за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр. Банкя, насрочено за 22.04.2016 г. в зала № 3 на ул. „Московска” № 33, ще се проведе в 13.00 часа на 26.04.2016 г. в зала № 109 на ул. „Париж” № 3.

Телефони за контакт:
Р-н „Банкя" – 029977242, 029977106, 029977305
Столична община - 02 9377345, 029377252
СЪОБЩЕНИЕ
за удължаване на срока
за получаване на оферти за предоставяне на концесия


Столична община съобщава, че срокът за получаване на оферти за участие в процедурата за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр.Банкя, се удължава до 17.00 часа на 19.04.2016 г.

Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава до 16.00 часа на 14.04.2016 г., включително, по следния начин:
- В район „Банкя”, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, ет. 3, стая № 301 всеки работен ден, след представен документ за закупена документация.
- На ул. „Париж” № 3, стая № 103, всеки работен ден след представяне на фактура за закупена документация.

Телефони за контакт:
Р-н „Банкя" – 029977242, 029977106, 029977305 Столична община - 02 9377345, 029377252

Обявлението е обнародвано на електронната страница на „Държавен вестник” под № 1 на 02.03.2016 г.
СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на процедура за предоставяне на концесия

На основание чл.43 от Закона за концесиите Столична община съобщава, че с Решение № 93 на Столичния общински съвет от 14.01.2016 г. е открита процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на система за отдаване под наем на велосипеди и рекламни елементи, разположени върху части от улици, булеварди и площади на град София, представляващи имоти-публична общинска собственост.

Обявлението за провеждането на процедурата е обнародвано на електронната страница на Държавен вестник под № 1 на 04.02.2016 г.

Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава всеки работен ден срещу платежен документ в сградата на Столична община, ул. „Париж” № 3, стая № 103, до 16.00 часа на 04.05.2016 г., тел. за контакти – 02/9377252, 02/9377583.

Документация

Съобщение - "Общински новини"

Писмо №СОА16-ТД26-2838/25.03.2016 г. отговор на въпрос

Писмо №СОА16-ТД26-4966/15.04.2016 г. отговор на въпрос
Приложения към Писмо №СОА16-ТД26-4966/15.04.2016 г.

Писмо №СОА16-ТД26-5645/26.04.16 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти - "Общински новини"

Писмо №СОА16-ТД26-7036/03.06.2016 г.

Съобщение за второ удължаване на срока за получаване на оферти - "Общински новини"

Писмо №СОА16-ТД26-7629/17.06.2016 г.
Приложениe към Писмо №СОА16-ТД26-7629/17.06.2016 г.

Писмо №СОА16-ТД26-7036-[2]/20.06.2016 г.


СЪОБЩЕНИЕ

За промяна на датата и мястото на
заседанието на комисията за избор на концесионер

Столична община съобщава, че заседанието на комисията за избор на концесионер за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр. Банкя, насрочено за 28.01.2016 г. в зала № 3 на ул. „Московска” № 33, ще се проведе в 10.00 часа на 02.02.2016 г. в зала № 109 на ул. „Париж” № 3.

Телефони за контакт:
Р-н „Банкя" – 029977242, 029977106, 029977305
Столична община - 02 9377345, 029377252

Съобщение - "Общински новини"


СЪОБЩЕНИЕ

за удължаване на срока
за получаване на оферти за предоставяне на концесия

Столична община съобщава, че срокът за получаване на оферти за участие в процедурата за предоставяне на концесия за Строителство на градски балнеоложки комплекс – консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр.Банкя, се удължава до 17.00 часа на 25.01.2016 г.

Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава до 16.00 часа на 20.01.2016 г., включително, по следния начин:
- В район „Банкя”, гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1, ет. 3, стая № 301 всеки работен ден, след представен документ за закупена документация.
- На ул. „Париж” № 3, стая № 103, всеки работен ден след представяне на фактура за закупена документация.

Телефони за контакт:
Р-н „Банкя" – 029977242, 029977106, 029977305
Столична община - 02 9377345, 029377252

Отварянето на офертите ще се състои в 10.00 часа на 28.01.2016 г. в зала № 3 на ул. „Московска” № 33.

Съобщение - "Общински новини"


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 43 от Закона за концесиите Столична община съобщава, че с Решение № 250 на Столичния общински съвет от 14.05.2015 г. е открита процедура за предоставяне на концесия за строителство на Градски балнеоложки комплекс на гр. Банкя - консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя” и строителство на балнеоложки хотел в гр. Банкя, Столична община.

Обявлението за провеждането на процедурата е обнародвано на електронната страница на Държавен вестник под № 1 на 05.06.2015 г. и публикувано на страниците на Приложението на Официалния вестник на Европейския съюз под № 197587-2015.

Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получават по следния начин:
- В район "Банкя", гр. Банкя, ул. "Цар Симеон" № 1, ет.3, стая № 301 всеки работен ден, след представен документ за закупена документация.
- На ул. "Париж" № 3, стая № 103, всеки работен ден след представяне на фактура за закупена документация.

Телефони за контакт:
Р-н "Банкя" – 029977242, 029977106, 029977305
Столична община - 02 9377345, 029377252

Съобщение - "Общински новини"


СЪОБЩЕНИЕ

Столична община съобщава, че на 15.11.2012 г. от 10.00 часа в зала № 109 на ул. „Париж” № 3 ще се състои отварянето на офертите за открита процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на обект - публична общинска собственост Западен парк - представителна част, разположен на територията на гр. София, район "Илинден".

Обявлението за провеждането на процедурата е обнародвано на електронната страница на Държавен вестник под № 1 на 06.06.2012 г. Обявлението за удължаването на срока за получаване на оферти е обнародвано на електронната страница на Държавен вестник под № 1 на 08.10.2012 г.


СЪОБЩЕНИЕ

За удължаване на срока за получаване на оферти за предоставяне на концесия

Столична община съобщава, че срокът за получаване на оферти за участие в процедурата за Предоставяне на концесия за услуга по управление и поддържане на Западен парк - представителна част, публична общинска собственост, гр. София, р-н „Илинден”, се удължава до 17.00 часа на 12.11.2012 г.,

Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава всеки работен ден срещу платежен документ в сградата на Столична община, ул. „Париж” № 3, стая № 103, до 16.00 часа на 07.11.2012 г. включително, тел. за контакти – 02/9377252.

Отварянето на офертите ще се състои в 10.00 часа на 15.11.2012 г.


СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на процедура за предоставяне на концесия

На основание чл.43 от Закона за концесиите Столична община съобщава, че с Решение № 217 на Столичния общински съвет от 10.05.2012 г. е открита процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на обект -публична общинска собственост Западен парк - представителна част, разположен на територията на гр. София, район "Илинден".

Обявлението за провеждането на процедурата е обнародвано на електронната страница на Държавен вестник под № 1 на 06.06.2012 г.

Документацията за участие с данни и изисквания, необходими за подготовката на офертата, се получава всеки работен ден срещу платежен документ в сградата на Столична община, ул. „Париж” № 3, стая № 9, до 17.00 часа на 07.09.2012 г. включително, тел. за контакти – 02/9377252.

Съобщение - "Общински новини"


Решение № СО-09-ЕО/2012 г.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община