ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (ДВ, БР. 100/21.11.2008 Г.)

Процедура по реда на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Молба /образец/ до Централната местна комисия /ЦМК/ при Столична община

Декларация по чл.2, ал.1 от ЗУПГМЖСВ

 

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община