ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

Проектобюджет на Столична община за 2017 година

БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

Бюджет на Столична община приет от Столичен общински съвет с Решение № 133/от 28.01.2016 година

Приложение №1 - приходи

Приложение №2 - разходи

Приложение №3 и 3.1 - обекти за строителство, основен ремонт и разходи за пидобиване на нематериални дълготрайни активи и поименен списък на обектите за проучвателни и проектни работи в програмата за капиталови разходи през 2016г.

Проектобюджет на Столична община за 2016 година

Информация за Отчет 2016 година

БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА

Информация за Бюджет 2015 година

Информация за Отчет 2015 година

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Столична община за 2015 година

БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА

Информация за Бюджет 2014 година

Информация за Отчет 2014 година

БЮДЖЕТ 2013 ГОДИНА

Информация за Бюджет 2013 година

Информация за Отчет 2013 година

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит и Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на вниманиe на Годишния финансов отчет на Столична община за 2013 година

БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

Информация за Бюджет 2012 година

Информация за Отчет 2012 година

Одитен доклад и Одитно становище за извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2012 година

ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА

Информация за Отчет 2011 година

Одитно становище и Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет за 2011 година

БЮДЖЕТ 2010 ГОДИНА

Информация за Отчет 2010 година

Информация за Бюджет 2010 година

Одитен доклад № 0100012111 за извършен одит и заверка на Годишния финансов отчет за 2010 г. на Столична община и Становище за заверка на годишния финансов отчет за 2010 г. на Столична община от Сметната палата

БАЛАНС към 31.12.2009 г. (заверен без резерви,с обръщане на внимание)

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпроси и предложения може да направите ТУК

МЕТОДОЛОГИЯ И ОТЧЕТНОСТ

Методически указания за попълване на проектна документация, оценка и управление на инвестиционните проекти  

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община