ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

 

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на временни информационни елементи (ВИЕ) върху стълбове за улично осветление

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ

Срокове и необходими документи, свързани с подаване на Декларации по чл. 23 и чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община за определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията

Електронно попълване на декларации/молби по чл. 23/24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община - http://isuo.sofia.bg/public/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Всяко предприятие, което е търговец по смисъла на чл.1 от Търговския закон, независимо дали подлежи на независим финансов одит или не, задължително публикува финансовия си отчет, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството, в срок до 30 юни следващата година в Търговския регистър, който е публичен, води се от Агенция по вписванията и е в сила от 01.01.2008 г.
Счетоводните баланси на общинските търговси дружества и общинските предприятия може да се разгледат в рубриката Справки, Справка по физическо или юридическо лице, в раздела на обявените актове.


Счетоводни баланси на общински дружества за 2016г.

Счетоводен баланс на общински търговски дружества към 31.12.2007 г.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община