ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

НОВИНИ

Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки

СЪОБЩЕНИЕ: Разкриване на нова детска ясла № 128 „Слънце” с адрес: гр. София, ул. „Никола Обретенов” № 5, в бившата сграда на 33-то ОДЗ, район „Люлин“, с взето Решение № 362 от 19.05.2016 година на Столичният общински съвет.

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПРЕГЛЕДИ

Лечебни заведения

Съобщения за безплатни прегледи

ДЕТСКИ ЯСЛИ

Общински самостоятелни детски ясли

Списък на детски ясли с кухни към тях

Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини на територията на Столична община

КУХНИ

Банка за майчина кърма

Списък на комплексите за детско хранене с раздавателни пунктове към тях

Списък на детските кухни с раздавателни пунктове към тях

Условия за записване в кухни за детско хранене

ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ТУБЕРКУЛОЗА”

Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, целева група: „бежанци и мигранти“ на територията на град София

Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, целеви групи: „ромска общност”, „лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) и лица с алкохолна зависимост (ЛАЗ)”, „деца в риск“ и „бездомни хора“ на територията на град София

Процедура за подбор на неправителствени организации

Основни параметри за работа по програмата:целева група „бежанци и мигранти”

Основни параметри за работа по програмата: целеви групи „ромска общност”, „лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) и лица с алкохолна зависимост (ЛАЗ)”, „деца в риск“ и „бездомни хора“, окръг 1

Основни параметри за работа по програмата: целеви групи „ромска общност”, „лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН) и лица с алкохолна зависимост (ЛАЗ)”, „деца в риск“ и „бездомни хора“, окръг 2

Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на неправителствени организации за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”

Критерии за подбор на неправителствени организации

Формуляр за заявяване на интерес от неправителствените организации

Резюме на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Покана за подбор на непрвителствени организации за изпълнение на дейности по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“- Министерство на Здравеопазването

ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ

(ПИЦ по ПН)

Кратка информация за партньорите по проекта

Кратка информация за проекта

Проект "Слушайте детето"

Интернет страница на ПИЦ по ПН - София

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ

Общинска стратегия за борба с наркотиците 2007 - 2011 г.

План за действие за изпълнение на Общинската стратегия за борба с наркотиците 2007 - 2011 г.

Запознай се с наркотиците, за да не ги обикнеш!

ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН"

Покана към лечебни заведения за заявяване на интерес за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди, в рамките на компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Стартирана процедура за подбор на неправителствена организация (НПО) по компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най- голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите насочени към младите хора" на територията на град София.

Стартиране на процедура за подбор на неправителствена организация по Компонент 9 по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" в град София

Формуляр за заявяване на интерес от неправителствена организация за участие в изпълнението на програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Компонент 7 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора: основни параметри за работа"

ОТЧЕТ

Отчет за изпълнение на програмата за управление и развитие на Столична община в областта на здравеопазването

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община