ЗА СОФИЯ КАРТА НА СОФИЯ 0700 17 310 КОНТАКТИ ТЪРСЕНЕ
> начало >> 
 
 

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА ''КУЛТУРА''

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2015 ГОДИНА

ФИЛМОВА КОМИСИЯ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Правила за работата на Филмовата комисия към Столична община, във връзка с Решение № 51/12.02.2015 г. на Столичния общински съвет

Приложение №3 - Формуляр за допустимост за освобождаване на организатори на филмови продукции от заплащане на дължимата цена за услугите т.19 и /или т.19а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, във връзка с Решение № 51/12.02.2015 г. на Столичен общински съвет

Приложение №4 - Декларация във връзка със задължителните процедури за допустимост за освобождаване на организатори на филмови продукции от заплащане на дължимата цена за услугите по т.19 и /или т.19а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община на филмови продукции, във връзка с Решение № 51/12.02.2015г. на Столичния общински съвет

Заявление по чл. 23, ал.3 от Наредба № 1 за Обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Столична община

ЕКСПЕРТНО-ХУДОЖЕСТВЕН СЪВЕТ

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 15.12.2016 г.

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 13.10.2016 г.

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 27.07.2016 г.

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 16.06.2016 г.

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 11.04.2016 г.

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 30.09.2015 г.

Становища от заседание проведено на 14.01.2016 година на Експертно-художествения съвет, назначен със заповед № СО15-РД-09-01-305/04.09.2015 г. на кмета на Столична община

Постъпили предложения за паметници и паметни плочи становища от заседание на Експертно-художествения съвет, назначен със Заповед № СО15-РД-09-01-305/04.09.2015 г. на кмета на Столична община от заседание на Експертно-художествения съвет - 18.02.2016 г.

нагоре   назад   начало
(C) 2000-2017, Столична община