Назад

Детска градина № 10 „Чебурашка”, район "Студентски"

Обява за удължаване на срока за подаване на оферти във връзка с провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие