Назад

Детска градина № 108 "Детско царство", район "Искър"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности  извън ДОС.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 108 "Детско царство" за: шахмат.