Назад

Детска градина № 137 „Калина Малина”, район "Надежда"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 137 „Калина Малина” за: плуване, модерни танци, английски език, народни танци.