Назад

Детска градина № 140 „Зорница”, район "Кремиковци"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за предучилищното образование за учебната 2017/2018 година.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 140 „Зорница” за: художествена гимнастика.