Назад

Детска градина № 144 „Ханс Кристиан Андерсен”, район "Дружба"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 144 „Ханс Кристиан Андерсен” за: плуване