Назад

Детска градина № 15 „Чучулига”, район "Надежда"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 15 „Чучулига” за: английски език, футбол, народни танци, модерни танци