Назад

Детска градина № 157 „Детска стряха”, район "Нови Искър"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности за учебната 2017/2018 г.