Назад

Детска градина № 160 „Драгалевци”, район "Витоша"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 160 „Драгалевци”.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 160 „Драгалевци” за: английски език, народни танци, йога за деца, гимнастика, приложни изкуства.