Назад

Детска градина № 165 "Латинка", район "Изгрев"

Обява за удължаване на срока за провеждане на конкурс по документи за допълнителна образователна дейност в Детска градина № 165 "Латинка".

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 165 "Латинка" (район "Изгрев") за: плуване.