Назад

Детска градина № 166 „Веселушка”, район "Лозенец"

Заповед № 152/07.08.2017 относно спиране на конкурс .

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 166 „Веселушка”.