Назад

Детска градина № 167 "Малкият принц", район "Триадица"

ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД) в ДГ № 167 "Малкият принц" за учебните 2017/2020 година

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 167:
тенис на корт, лечебна физкултура (ЛФК)