Назад

Детска градина № 183 „Щастливо детство”, район "Слатина"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 година.