Назад

Детска градина № 198 „Косе Босе”, район "Връбница"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за фирми и физически лица за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ № 198 „Косе Босе".

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 198 „Косе Босе” за: български народни танци, футбол, английски език, приложни изкуства.