Назад

Детска градина № 2 „Звънче”, район "Триадица"

Обява относно удължаване на срока за подаване на документи за участие в конкурс за избор на изпълнители на допълнителни образователни дейности.