Назад

Детска градина № 29 „Слънце”, район "Изгрев"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, като образователни услуги извън  Наредба № 3 от 03.06.2016 г.за предучилищно образование за учебната 2017/2018 г.