Назад

Детска градина № 38 „Дора Габе”, район "Надежда"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 38 „Дора Габе” за: приложни изкуства.