Назад

Детска градина № 38 „Дора Габе”, район "Надежда"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителна образователна дейност.
Допълнителни образователни дейности на ДГ № 38 „Дора Габе” за: логопед.