Назад

Детска градина № 39 „Пролет”, район "Овча купел"

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.