Назад

Детска градина № 50 „Зайчето Куики”, район "Възраждане"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка на ДГ 50 "Зайчето Куики", район "Възраждане".