Назад

Детска градина № 72 "Приказка без край", район "Студентски"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности  (ДОД) в ДГ № 72 "Приказка без край" за 2017 – 2020 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 72 "Приказка без край" за: футбол, йога за деца, музикално-сценична дейност.