Назад

Детска градина № 80 „Приказна Калина”, район "Красно село"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни изисквания за учебната 2017/2018 година.