48 150
ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАЯ
27 230
активни случая
2 376
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ
167
в интензивно отделение
19 695
ИЗЛЕКУВАНИ
536
за последното денонощие
1 225
ПОЧИНАЛИ
28
за последното денонощие

Данните са към 30.10.2020 г. и са предоставени от Столичната регионална здравна инспекция

 

 

Заглавие Дата на публикуване
Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак 27.10.2020
Информация към 26.10.2020 г. за размера на получените, изразходваните и остатъка от неизразходвани средства по дарителската сметка за COVID-19 на Столична община 27.10.2020
Заповед № СОА20-РД09-2675/26.10.2020 г. до изпълнителните директори на общинските търговски дружества, управляващи пазари, които следва да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация за спазване на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването, както и заповеди на директора на Столична регионална здравна инспекция, противоепидемични мерки 26.10.2020
Заповед № СОА20-РД09-2674/26.10.2020 г. за изменяне и допълване на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1778/13.05.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1987/16.06.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-2115/06.07.2020 г. и изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-2659/22.10.2020 г. на кмета на Столична община 26.10.2020
Не се допускат посещенията в дискотеки, пиано барове, нощни клубове и други подобни заведения за развлечения на закрито, считано от 06:00 ч. на 25.10.2020 г. до 00:00 ч. на 08.11.2020 г. 24.10.2020
Проведе се заседание на Софийския оперативен щаб за ограничаване разпространението на COVID-19 24.10.2020
От 23 октомври по-малко посетители в дискотеките и нощните заведения 23.10.2020
Заповед № СОА20-РД09-2659/22.10.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-2115/06.07.2020 г. на кмета на СО и за отмяна на т. 1 от Заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 г. на кмета на СО 23.10.2020
Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция 23.10.2020
Започват проверки на нощни заведения и дискотеки за спазване на изискването за намален капацитет 23.10.2020