ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ
Назад

„Дневен център за деца и/или с увреждания „Слънчоглед”

Адрес: ж.к. "Бъкстон", бул. "Цар Борис ІІІ" № 128
Директор: Искра Влахова
Тел.: 0895 662 289

Услугата се администрира от фондация "Международна социална служба - България".