ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ
Назад

Дневен център за хора с интелектуални затруднения

Адрес: кв. "Гоце Делчев", ул. "Рикардо Вакарини" № 8, вх. А
Директор: Соня Спасова
Тел.: 02 423 97 40
Факс: 02 854 84 64

Услугата се администрира от Фондация "Светът на Мария".