Назад

Протокол № 3 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища


Протокол № 3 от  заседание на 19.09.2019 г. на Комисия, назначена със Заповед № СОА19-РД91-184/20.05.2019 г. на кмета на Столична община, за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища