Назад

Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-27-ЕО/2019 г., издадено от РИОСВ – София

 

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Столична община публикува Решение за преценяване на необходимостта за извършване на екологична оценка № СО-27-ЕО/2019 г., издадено от РИОСВ – София.