Назад

Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община: София има вода за години напред

31.01-06.02.2020 г., с. 7

 

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, кмет на Столична община:

София има вода за години напред

 

Нужните количества вода както в язовир Искър, така в язовир Бели Искър са налични за София за години напред. Тук въпросът е какво е техническото състояние на мрежата. Първият въпрос, който аз зададох, когато коментирахме с представители на правителството този вариант, беше, да се гарантира от страна на концесионера, от„Софийска вода" какво е техническото състояние на мрежата. Трябва ясно да кажем, че рилският водопровод е стар водопровод, единственият път, в който участъкът е истински рехабилитиран, беше в началото, когато станах кмет, по една от програмите. Разбира се, че стават и в момента аварии - 2-3 аварии годишно са, по информация на „Софийска вода". В този момент за известно време хората, разбира се, остават без вода, говорим за часове.

Отново ще кажа: за София няма опасност да няма количества вода. Разбира се, аз поставих много ясно условията, при които да разгледаме този въпрос. Първото условие беше да се гарантират количествата вода за София. Затова решението, съответно то е отразено и в доклада, е да се подават допълнителни количества вода от водосбора, от деривациите, които захранват язовир Белмекен към язовир Бели Искър.