Назад

Реалният растеж у нас над 3%

31.01.2020 г., с. 9

 

Реалният растеж у нас над 3%

Перник дърпа София напред, Кърджали все по-привлекателен

Периферията на големите градове се развива бурно

 

СТЕФАН ГЕЛКАНОВ

София, Пловдив и Варна заедно с перифериите им дърпат икономическото им развитие нагоре. Най-богата остава столицата с брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението 30 295 лева, което е далеч пред втория - Стара Загора, със 17 550 лева. София доминира по всички икономически показатели.

В образованието има различни лидери, като Габрово, Търговище и Добрич - висок процент на обхванатите и записани да учат. Кърджали успява да привлича все повече хора, отколкото губи. Изводите са на проучване на регионалното развитие у нас на Института за пазарна икономика.

Подемът у нас остава осезаем въпреки анемичния растеж в Европа. През последните две години реалният растеж на брутния вътрешен продукт у нас се запазва над 3% на годишна база, активността на населението се повишава,

безработицата спада до 3,7% през третото тримесечие на 2019 г. През последните пет години се наблюдава бърз ръст на възнагражденията - по 10 на сто средно на година, коментира икономистът Лъчезар Богданов. В икономиката ни водеща остава експортно ориентираната промишленост с по-висока добавена стойност, подкрепена от технологичния сектор. За десетилетие са създадени 52 000 нови работни места в ИТ и аутсорсинг сектора неравномерно разпределени, основно и в София, но има и в други центрове.

Столицата се откъсва и е далеч напред, близо два пъти по-високо е БВП-то в областта на човек от населението от всички останали области. Стара Загора се развива възходящо заради силната индустрия, но е два пъти зад столицата. София-област произвежда БВП почти наполовина от столицата. Бурното развитие на периферията около столичния град е впечатляваща, коментира Богданов. Това се наблюдава и при Пловдив и Варна.

В столицата са концентрирани и най-много чуждестранни инвестиции - 12,3 млрд. евро за 2017 г., докато във Варна, Бургас и Пловдив поотделно те са в рамките на по 1,9 млрд. лева. София, която е и с най-много индустриални зони, е сред лидерите по привлечени чужди инвестиции и заема втора позиция по произведена продукция в страната.

Кърджали успява да привлича все повече хора, отколкото губи. Има ясна индикация, че този процес е и икономически обвързан. Връзката с Турция дава своето отражение не само за града, но и за Харманли, където се появи нов квартал, коментира икономистът Петър Ганев. Но профилът на областите предопределя някои ключови процеси в промишлеността - растящата цена на труда насочва нискотехнологичните производства към вторичните центрове, като Хасково - Кърджали и Плевен-Враца. Повечето области поставят рекорди на пазара на труда - лошата образователна структура на населението обаче дърпа някои по-бедни райони назад, като Монтана. Образованието чертае много разнообразна картина и насочва вниманието към Велико Търново, Габрово и Смолян.

Различията в регионите са силно изразени в данните за пазара на труда, заетостта за лицата между 15 и 64 години през 2018 г. варира от над 75% в столицата до около 52% в Монтана. При заетостта най-ясно се вижда изоставането при Северозападния регион, като Враца и Видин също са под 60 на сто заетост. В региона са и най-много малки обезлюдяващи се общини с над 25% нива на безработица

Влошена картина на пазара на труда имат пет области - Разград, Кърджали, Търговище, Силистра и Сливен. В тях с над 30 на сто дял на населението между 25 и 64 години е с основно или по-ниско образование през 2018 г. Докато в тези области на един човек с висше образование се падат двама с основно или по-ниско, то в повечето други области висшистите са повече от тези с основно или по-ниско образование, а в столицата съотношението е 12 висшисти на един с основно или по-ниско образование.