Назад

След решение на ВАС: без такса, ако детето отсъства от градина

03.01.2020 г., стр. 8

Досега родителите плащаха 30 лв. на месец

Градините и яслите в София вече няма да искат 30 лева абонаментна такса на родителите, когато хлапето не посещава детското заведение.

До сега майките и татковците дължаха половината от таксата за забавачка, дори наследникът да не е стъпвал в нея.

Пари

За да не вадят от джоба си пари за дните, в които детето не ходи на градина, родителите трябва да покажат уважителна причина за отсъствието на детето - болест или семейни причини, каквато е и практиката в момента. Върховният административен съд отмени разпоредба от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Столична община. Според нея дори когато едно дете не посещава градина, родителите му дължат абонаментна такса в размер на 30 лева, което възлиза на половината от цялата сума за издръжката му. Така след решението на съда родителите в София ще плащат само за тези дни, в които детето реално е посещавало заведението в съответния месец.

Решение

Съдиите решиха, че така наречената „абонаментна такса“ е в противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно с чл. 30, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, в който е регламентирано, че за времето, през което детето не е посещавало детската градина, не се заплаща такса. Решението на ВАС е в сила от 13 ноември миналата година.

Скок

Междувременно местната власт в Добрич предложи таксата за детските градини и ясли да се вдигне. Предвижда се за ползване на детски заведения при целодневна организация месечната такса да се вдигне на 57,28 лева при сегашните 54,21 лева. Скокът се аргументира с инфлацията и увеличението на цените за материали, консумативи, електроенергия и горива.